Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.docentenlevenacademie.nl. Daarnaast vallen onder deze disclaimer: de trainingen, teksten, ideeën, foto’s, video’s, downloads en alle andere (onderwijs)materialen die Docentenleven.nl en Marjolein Mantelaers publiceert via haar website en social media kanalen (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn etc.).

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en artikelen liggen bij Docentenleven.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Docentenleven.nl of Marjolein Mantelaers (eigenaar). Uitzondering hierop zijn specifieke materialen waarbij dit anders is aangegeven. Bij materialen die niet ontwikkeld zijn door Docentenleven.nl of geïnspireerd zijn op het werk van anderen, wordt de bron of maker expliciet vernoemd.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, downloads, video’s of interactieve applicaties) van Docentenleven.nl op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken. Bij gebruik van materialen van Docentenleven.nl dient Docentenleven.nl altijd als bron te worden vermeld.

Afbeeldingen en onderwijsmiddelen

De afbeeldingen en illustraties die op docentenleven.nl staan mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming. De afbeeldingen zijn zelf gemaakt of komen van rechtenvrije websites. Onderwijsmiddelen, zoals lesmateriaal of downloads van Docentenleven.nl mogen gekopieerd, verspreid en doorgegeven worden, mits Docentenleven.nl hierbij vermeld wordt en/of naar de website van Docentenleven.nl wordt verwezen. Onderwijsmiddelen, zoals lesmateriaal of downloads, mogen niet worden bewerkt en worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Samenwerkingen

Docentenleven.nl krijgt regelmatig materiaal of boeken toegestuurd voor een review. Een review wordt op persoonlijke titel geschreven, na het lezen of gebruiken van het boek/materiaal. Niet alle toegestuurde boeken of materialen zullen worden behandeld op de website. Over wat wel en niet door Docentenleven.nl besproken wordt, wordt niet gecorrespondeerd.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.